Expertizy o Scientologické církvi
Odborné práce publikované českými, slovenskými
a zahraničními odborníky
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Dušan Lužný je docentem Ústavu religionostiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se zabývá problematikou nových náboženských hnutí a sociologie náboženství včetně Scientologie. Je členem redakční rady odborného časopisu Religio a zakládajícím členem České společnosti pro studium náboženství. V letech 1999 – 2006 byl členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro obory filozofie, religionistika a teologie. Další informace najdete na jeho osobní stránce.

Zde publikovaný text o Scientologii pochází z práce „Nová náboženství a sekty (K problematice alternativní religiozity mládeže)“ vypracované pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Text byl aktualizován v roce 2006. Přečtěte si ho na této stránce

RNDr. Josef Wolf, CSc.

Josef Wolf je předním českým antropologem a etnologem. Vystudoval přírodovědeckou a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a zde také jako asistent působil od roku 1950. Během své padesátileté pedagogické a odborné činnosti přispěl k rozvoji kulturní a sociální antropologie a stal se spoluzakladatelem integrální antropologie v mezinárodním měřítku. V rámci svých studií se zabýval i novými náboženskými hnutími včetně Scientologie. Napsal rezenci k prvnímu českému vydání knihy Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví.

Dr. Wolf o knize Dianetika a celém hnutí také napsal:
"Mezi ostatními hnutími Nového věku nejde, jak se dříve uvádělo, o nějakou "mládežnickou sektu" nebo dokonce určitou formu hereze, ale jde spíše o cílevědomou poznávací a terapeutickou činnost, která účinně spojuje teoretickou vědu a praktickou činnost. Přes některé odsuzující a spíše apriorní kritické hlasy ze strany teologie je právě Dianetika jedinou knihou vedoucí k výraznému sebezlepšení a sebepoznání, a to již téměř padesát let od jejího prvního vydání v Los Angeles. Od té doby je kniha stále na žebříčku amerických bestsellerů. Z filosofického hlediska jde potom o zcela ojedinělý pokus, umožňující řešení i obecných problémů postmoderní společnosti na přelomu století a tisíciletí."

Celou jeho práci si přečtěte na těchto stránkách