Expertizy o Scientologické církvi
Odborné práce publikované českými, slovenskými
a zahraničními odborníky
Mgr. Lucia Grešková:

Scientologická cirkev
z knihy Duchovná scéna na Slovensku II, vydal Ústav pre vztahy štátu a cirkví, 2002

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia, vyvinutá americkým spisovatelom L. Ronom Hubbardom v pätdesiatych rokoch 20. storocia v USA. Slovo scientológia pochádza z latinského slova scio, co znamená vediet, rozlišovat, a z gréckeho slova logos, co znamená slovo, vnútorná forma, pomocou ktorej je vnútorná myšlienka vyjadrená a oznámená. Scientológia je teda „veda ako vediet“. Jej cielom je dosiahnutie absolútneho vedenia, stavu, ked si jedinec uvedomuje to, že je duchovná bytost a následne dosahuje stav, kedy sa vymámi z cyklu zrodenia a smrti.

Celou práci si přečtěte na těchto stránkách


Posvätné texty v živote Scientológie
z knihy Úloha posvätných textov v žitom náboženstve, vydal Ústav pre vztahy štátu a cirkví, 2004

Posvätné knihy scientologického náboženstva pozostávajú z písaných a hovorených slov L. Rona Hubbarda k predmetu dianetiky a scientológie. Hubbard je jediným zdrojom náboženských spisov scientológie. Nik Hubbarda nenasledoval a ani scientológia podla jeho ucenia nikdy žiadneho nasledovníka mat nebude. Tieto posvätné knihy zahrnajú viac ako pol milióna písaných strán, takmer tritisíc zaznamenaných prednášok a viac ako sto filmov o rôznych aspektoch tohto náboženstva. Tieto texty sú jediným zdrojom scientologického náboženstva, všetkých princípov, ucení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery. Jedine ich presným nasledovaním môže clovek dosiahnut duchovnú spásu. Tento koncept ortodoxie v náboženskej praxi je v scientológii fundamentálny. Preto každý pokus o doplnenie alebo skreslenie posvätných textov sa považuje za vážne porušenie cirkevnej etiky. Princípy a praktiky scientologického náboženstva sú oznacované ako duševné alebo náboženské „technológie“ scientológie.

Celou práci si přečtěte na těchto stránkách