Expertizy o Scientologické církvi
Odborné práce publikované českými, slovenskými
a zahraničními odborníky
Pavlína Rozkošná:
Teorie Waltera Burkerta sociobiologie aplikovaná na rituály
Scientologické církve v porovnání s křesťanskými rituály

V této práci se zaměřím na dílo Waltera Burkerta Creation of the Sacret. Základní řešená otázka je zdali je náboženství biologického původu v rámci teorie sociobiologie nebo zda se jedná pouze o kulturní fenomén, jehož rezistenci zajišťují rituály a to neustálým ovlivňováním. Tyto myšlenky a argumenty ať pro první či druhou tezi se pokusím aplikovat na rituály scientologické církve, jež zároveň srovnám s těmi křesťanskými. Srovnáním bych ráda poukázala na podobné znaky, které jsou zásluhou nakažlivosti kultur. Pokusím se nalézt znaky jež jsou argumentem jak pro sociobiologii, která kulturu považuje za biologicky určenou nebo také pro teorii sociologa Emile Durkheima, který náboženství považuje za kolektivní reprezentaci. Autor řeší pravdivost obou hledisek a dochází k tomu, že náboženství je fenoménem natolik složitým, že ho nelze zkoumat z hlediska jedné vědy nebo dojít k absolutní definici, a proto bych ráda svou analýzou došla ke stejnému závěru.

Celou práci si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.