Expertizy o Scientologické církvi
Odborné práce publikované českými, slovenskými
a zahraničními odborníky
Mgr. Lucia Grešková

Lucia Grešková (svob. Macháčková) absolvovala magisterské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1997 – 1999) a Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (1994 – 1999). V rokoch 1999 – 2002 absolvovala štúdium na Katolíckej univerzite v Lubline, pastorálnu teológiu so zameraním na spoločenskú komunikáciu a masmédiá, kde získala licenciát z teológie. Od roku 1999 je odborným pracovníkom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava.

Je autorkou kapitoly o Scientologické církvi v knize Duchovná scéna na Slovensku II publikované slovenským Ústavem pro vztahy státu a církví. Text najdete na této stránce.

Ojedinělým textem je kapitola o posvátných textech Scientologie v knize Úloha posvätných textov v žitom náboženstve, taktéž vydané slovenským Ústavem pro vztahy státu a církví.

L. Grešková v tomto textu píše: „Posvätné knihy scientologického náboženstva pozostávajú z písaných a hovorených slov L. Rona Hubbarda k predmetu dianetiky a scientológie. Hubbard je jediným zdrojom náboženských spisov scientológie. ... Tieto posvätné knihy zahŕňajú viac ako pol milióna písaných strán, takmer tritisíc zaznamenaných prednášok a viac ako sto filmov o rôznych aspektoch tohto náboženstva. Tieto texty sú jediným zdrojom scientologického náboženstva, všetkých princípov, učení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery. Jedine ich presným nasledovaním môže človek dosiahnuť duchovnú spásu. Tento koncept ortodoxie v náboženskej praxi je v scientológii fundamentálny.“

Celý text kapitoly najdete na této stránce.