Expertizy o Scientologické církvi
Odborné práce publikované českými, slovenskými
a zahraničními odborníky
Petr Velechovský:
Scientologická církev - Dianetická centra v České republice

O Scientologii a Dianetice bylo popsáno již veliké množství převážně povrchních materiálů a článků bez hlubšího obsahu. Málokterý autor se zamyslel nad tím, co je v tisku o tomto náboženském hnutí uváděno a proč právě Scientologie je považována stále v některých oblastech (například Německo) za nebezpečnou sektu. Německo jako jediný stát v současné době proti této skupině stále aktivně vystupuje. Členům hnutí je zakázáno pracovat ve státních službách a vše, co jen okrajově souvisí s scientologií je ostře kritizováno. Příkladem může být bojkot amerických filmů ve kterých hraje nejznámější člen jejich církve Tom Cruise. Situace Scientologie a německých úřadů by vydala sama za dlouhý článek.

Úvodem stručně shrnu význam výrazů Dianetika a Scientologie. Mnoho autorů tyto dva názvy, představované následovníky L.R.Hubbarda zaměňuje a domnívá se, že jde o různé nesouvisející směry. Opak je pravdou. Dianetiku od Scientologie v současné době nelze oddělit. Je součástí Scientologie jako ucelená filozofie hnutí, i když se vyvíjela dlouhá léta a byla jako ucelené učení sestavena v počátcích 50.let. Dianetika pochází z řeckého dia = skrz a noos = mysl nebo duše. V očích scientologů jde o metodu, která může pomoci ulehčit nechtěným pocitům, emocím, iracionálním obavám a psychosomatickým nemocem, které způsobují a zhoršují duševní stav člověka. Dianetiku považovali ve svých počátcích scientologové za vědu, přesto se však stranili srovnání s psychologií či psychoanalýzou. Dnes ji považují za součást náboženského systému úzce související s celým učením církve. Scientologie pochází z latinského slova „scio“, „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, „studium něčeho“, nikoliv science – věda, jak často mylně citují někteří autoři. Sami členové by řekli: Rozdíl mezi dianetikou a scientologií? Dianetika je technologie, která zvládá zdroj nechtěných pocitů, emocí a psychosomatických nemocí. Scientologie je studium a zvládání ducha ve spojení k sobě samému a okolnímu životu. Cílem je údajně dosáhnout plného vědomí a poznatků o své minulosti a dosáhnout osvobození se z cyklu zrození a smrti.

Celou práci si přečtěte na těchto stránkách